Protokoll

Protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från samfällighetens årmöten.

Här presenteras årets kallelse till årsmöte och fullständig föredragningslista tillsammans med verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, utfall och budget. Dessa handlingar ligger kvar under hela verksamhetsåret. När nytt verksamhetsår publiceras från årsmöttet flyttas dessa dokument till Dokumentarkivet, samt till högermarginalen på denna sida.

Det är också här som styrelsen presenterar en Fullständig kallelse till årsmötet, valberdedningens förslag till ledamöter för årstämma, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse inom den tid innan årsmötet, som årmötet beslutar.