Padel

Padelverksamheten

 

Efter stämmobeslut 2020, stod padelbanan färdig i maj 2021.

Såsongen 2023

Det går att boka tider i MATCHi nu för spel from lördagen 18:e april.

Vi har ny bokningsregler och prislistor inför denna säsong. Man behöver inte inneha en spelrätt för att boka, men med spelrätt har man 50:- rabatt per timme. Se nedan:
Vi välkomnar alla som spelar eller vill prova denna roliga sport. Vi vill samtidigt passa på att skicka med några råd och rekommendationer:


  • Bor ni inom ett avstånd som inte kräver bil - gå eller cykla. Då gör ni en insats för miljön och möjliggör parkering för alla dem som kommer långväga ifrån.
  • Njut spelet i alla dess dimensioner men respektera närboende och gäster till golfrestaurangen..
  • Tänk på att lämna över banan och området i det skick ni skulle vilja mötas av. Skräp, tomma bollrör eller annat avfall skall läggas i respektive avfallsbehållare. 


Under perioden 2023-06-15 --  2022-08-15 sköts banorna av Julian Englund, 0720-295348


Padelverksamheten (inklusive bokningssystemet) sköts av Tomas Andersson (0705-157966).


VÄLKOMNA!