Styrelsen

Styrelsen  och valberedning 2023/2024 

 

Följande personer är ledamöter av Perstorps, Svenstorps

och Varans samfällighets styrelse verksamhetsåret 2023/2024 

 

 

       Styrelsens ledamöter skall:

 

 

 • Bevaka att lagen om förvaltning av samfälligheter, PSV:s stadgar och årsstämmans beslut följs.

 

 • Genomföra minst två protokollförda möten under verksamhetsåret.

 

 • Förvalta och förädla PSV:s mark (ca 347.000 m²) och finansiella resurser inklusive kontanter med ett mycket långsiktigt perspektiv.

 

 • Bevaka medlemmarnas i PSV bästa avseende såväl ekonomi som utnyttjande av marken för framför allt fritidssysselsättning.

 

 • Prioritera medlemmarnas intresse för golfspel vilket skett sedan PSV bildades på 1970-talet.

 

 • PSV äger sex golfhål på Torekov GolfKlubbs (TOGK) bana och administrerar tillsammans med TOGK en särskild kö där fastighetsägarna i PSV ansöker om medlemskap i golfklubben.

 

 • Driva tennisbanor och andra fritidssysselsättningar som intresserar medlemmarna och beslutats på årsstämma.

 

 • Dessa aktiviteter skall bära sina egna kostnader.

 

 • Bevaka de rättigheter, skyldigheter och möjligheter till inflytande som tillkommer boende inom PSV:s område som en konsekvens av samfällighetens markinnehav.

 

 • Definiera relationen till vägföreningen Svepeva och representera PSV i förhandlingar med Båstads kommun, TOGK, andra samfälligheter, fastighetsägare mfl tänkbara parter.

 

 • Översiktligt följa hur fastighetsvärden inom PSV utvecklas.

 

Intresserad av att engagera dig i Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighet?

 

Som styelseledamot i Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighet har man stor möjlighet att påverka utvecklingen av sitt absoluta närområde.

Om du är intresserad av att engagera dig, klicka på bilden Valberedning här nedan för och komma i kontakt med samfällighetens valberedning.