Markomraden

Totalt markinnehav:

347.039 kvm

 

PSV''s mark för golfändamål arrenderas och sköts av ToGK, övrig ägd mark och vägar sköts av SVEPEVA.

Klicka här om du vill se avtalet


Klicka här för att se markområdet som ToGK arrenderar..