Markomraden

Totalt markinnehav:

347.039 kvm

 

PSV''s mark för golfändamål arrenderas och sköts av ToGK, övrig ägd mark och vägar sköts av SVEPEVA.

Klicka här om du vill se avtalet

Copyright © All Rights Reserved