Årsmöte 2020

KALLELSE

 

Medlemmarna i Perstorps, Svenstorps och Varans Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma fredagen den 31 juli 2020 kl. 18.00


Plats: Per Capsulam via hemsidan


Nedan, dock senast 2020-07-10, finner ni länkar till årsmöteshandlingar:


1. Kallelse och föredragningslista

2. Förvaltningsberättelse 2019

3. Årsredovisning 2019 samt budget 2020

4. Revisionsberättelse

5. Verksamhetsplan 2020

6. Valberedningens förslag till styrelse

7. Brev till medlemmar inför årsmötet


Informationsbrev rörande Årsmötet 2020 inklusive kallelsen ovan kommer att delas ut till samtliga PSV medlemsfastigheter senast 30 juni 2020.För att underlätta information och kommunikation med er, våra medlemmar, vore vi tacksamma om ni snarast går in på www.psvsamf.se och registrerar era kontaktuppgifter. Vi följer dataskyddslagen (GDPR) och garanterar att era uppgifter i vårt register skyddas så långt som möjligt för åtkomst från utomstående personer och alla typer av företag.

Copyright © All Rights Reserved