VälkommenProtokoll samfällighetens årsstämma 2018
Söndagen den 29 juli ägde samfällighetens årsstämma
rum på Torekovs Golfklubb. Protokollet finns anslaget
i receptionen på golfklubben. Du kan även läsa det genom
att klicka här eller under "Protokoll" i menyn till vänster.

Arrendeavtal Torekovs Golfklubb (ToGK)
- begränsningar vid nybyggnation av nytt klubbhus

På extra årsmötet den 26 november 2017 uttalade PSV:s
styrelse sin bedömning av och oro över projektets ekonomi.
Klicka här för uttalandet.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Den 4 december 2017 påminner PSV klubben skriftligen om nuvarande arrendeavtal (2009 – 2034), särskilt vad gäller §8 som bl.a. föreskriver samråd vid ”ombyggnation eller uppförande av annan anläggning /../ med hänsyn till /../ låg byggnation och takhöjd ej överskridande nuvarande verkstadsbyggnad”. För att läsa arrendeavtalet klicka här och förtydligandebrev 2010 klicka här.

Vid de två samråd som hittills hållits (13/12 och 11/2) i ärendet har PSV presenterat sin tolkning av takhöjden på nya klubbhuset till 6,5 meter, uppmätt på ritningar över i avtalet åsyftad byggnad. PSV har klargjort sin ståndpunkt för ToGK i ett brev. Detta har lästs och skriftligen bekräftats av ToGK's ordförande. Vill du ta del av brevet, klicka här eller på rubriken "Avtal" i menyn till vänster
för att läsa det sista brevet i korrespondensen.

Som jordägare har PSV sedan 70-talet avtal med ToGK som arrenderar ca 200 000 kvm mark (av PSV’s 347 000 kvm). PSV’s fastighetsägare anlade och bekostade då via exploatören Ytong AB bl.a. sex golfhål, parkering, driving range och tennisbanor. PSV’s styrelse har, under verksamhetsåren för medlemmarnas räkning, enligt stadgarna att på bästa sätt fortlöpande bevaka samfällighetens intressen.

Intresserad av att engagera dig i Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighet?
Som styelseledamot i Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighet har man stor möjlighet att påverka utvecklingen av sitt absoluta närområde. Om du är intresserad av att engagera dig, klicka här eller på rubriken "Valberedningen" i menyn till vänster
för att få kontaktuppgifter till samfällighetens valberedning.

Golfkön
För närvarande har vi ingen kö för att komma in i Torekovs Golfklubb via den kvot som fastighetsägare inom PSV-området har.
Det innebär att alla platser i PSV-kvoten inte är besatta och att det går snabbt att bli medlem. Är du intresserad av ett medlemskap i Torekovs Golfklubb och äger en fastighet som ingår i samfällighetens upptagningsområde så går det bra att vända sig direkt till receptionen på golfklubben. Glöm inte att ta med giltigt lagfartsbevis!

Du har väl inte missat?
Vad gör PSV:s styrelse för dig? - Vet du vad samfälligheten gör? Yngve Berggren har författat en text som beskriver de frågor som styrelsen kontinuerligt arbetar med. Nyfiken? Läs mer under "Uppdrag" i menyn till vänster för mer information.
Syndicate content