Välkommen


Nytt klubbhusområde Torekovs Golfklubb
– Ny bedömning inför extra årsmöte

Sedan samfällighetens styrelse efter augusti månad tagit del av ytterligare information från ToGK om projektet, har en ny bedömning gjorts som kommer att framföras på mötet. Läs anförandet från samfällighetens styrelse genom
att klicka här.

Protokoll samfällighetens årsstämma 2017
Söndagen den 30 juli ägde samfällighetens årsstämma rum på Torekovs Golfklubb. Protokollet finns anslaget i receptionen på golfklubben. Du kan även läsa det genom att klicka här eller under "Protokoll" i menyn till vänster.

Golfkön

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

För närvarande har vi ingen kö för att komma in i Torekovs Golfklubb via den kvot som fastighetsägare inom PSV-området har.
Det innebär att alla platser i PSV-kvoten inte är besatta och att det går snabbt att bli medlem. Är du intresserad av ett medlemskap i Torekovs Golfklubb och äger en fastighet som ingår i samfällighetens upptagningsområde så går det bra att vända sig direkt till receptionen på golfklubben. Glöm inte att ta med giltigt lagfartsbevis!

Du har väl inte missat?
Vad gör PSV:s styrelse för dig? - Vet du vad samfälligheten gör? Yngve Berggren har författat en text som beskriver de frågor som styrelsen kontinuerligt arbetar med. Nyfiken? Läs mer under "Uppdrag" i menyn till vänster för mer information.
Syndicate content